شرایط گرفتن تسهیلات با کارت بسیج فعال

وام بدون بهره بسیجی بشتابید!
شرایط دریافت تسهیلات اقتصادمقاومتی:

1.بسیجی بودن(عادی.فعال.کادر)

2.داشتن کارت پایان خدمت و یا معاف از خدمت ویا معرفی نامه از طرف دانشگاه برای دانشجویان

3.داشتن گواهی فنی وحرفه ای یا جهاد کشاورزی مطابق طرح درخواستی

4.شرایط سنی دریافت تسهیلات بین18 الی 65سال می باشد.

5.دراختیار داشتن مکان اجرای طرح (استیجاری.شخصی)

6.داشتن طرح توجیه اقتصادی اجرای طرح انتخابی(جهت دریافت فرم خام طرح توجیهی اینجا کلیک کنید)

*طرح توجیهی می بایست تایید مهندسین کشاورزی ومنابع طبیعی قرارگیرد وبه بانک مهراقتصاد تحویل داده شود

.مدارک دریافت تسهیلات اقتصادمقاومتی:

1.کپی شناسنامه .کپی کارت ملی .کپی کارت خدمت مقدس سربازی ویامعافیت و اسکن تمامی موارد برای ارسال از طریق سامانه

2.داشتن عکس4*3 و اسکن برای ارسال به سامانه

3.اسکن گواهی آموزشی برای ارسال به سامانه

4.اسکن مدراک مالکیت یا اجاره نامه مکان اجرای طرح برای ارسال به سامانه

5.درصورت داشتن مجوز اسکن آن و ارسال به سامانه

تذکرات:
-حداقل و حداکثر تسهیلات به ترتیب 30 میلیون و 300 میلیون ریـال می باشـد که بر اسـاس متـراژ عـرصه و تجهیـزات و امـکانات پس از راستایی آزمایی مسئول بازرسی کارشناس سازمان بسیج سازندگی تایید می گردد.
-نرخ سود تسهیلات در تمامی عرصه ها 16% می باشد.
-تسهیلات بانکی فقط به افراد بسیجی تعلق می گیرد. (درغیر این صورت درسامانه ثبت نام نکنید)
– مبلغ تسهیلات براساس هزینه های جاری طرح محاسبه می شودو هزینه های ثابت(خاکبرداری- ساخت مکان و …)مشمول مبلغ تسهیلات نمی شود.

-مدت بازپرداخت تسهیلات از مبلغ 30 میلیون تا 150 میلیون ریال 36 ماه و بالاتر از آن 48 ماه می باشد.

به منظور مساعدت به متقاضیان برای مدیریت بهینه فعالیتهای اقتصادی وتامین شرایط بهتری جهت بازگشت به موقع اقساط ،کلیه تسهیلات اقتصاد مقاومتی در سال جاری حداکثر با 12 ماه تنفس بر اساس عرصه مربوطه وتائید سازمان بسیج سازندگی وهمچنین درخواست مشتری قابل پرداخت خواهد بود

به منظور جلوگیری از انحرافات احتمالی ،تسهیلات مورد نظر با توجه به نوع عرصه ها وبر اساس معرفی نامه بسیج سازندگی به صورت یک یا دو مرحله ای پرداخت می گردد.

__________________
وام بدون بهره بسیجی بشتابید!

شرایط عضویت بسیج فعال

اطلاعیه

بدینوسیله باطلاع کلیه رابطین دانشکده ها/واحدها و اعضای پایگاه بسیج میرساند ، با درنظر گرفتن اینکه فعالیت در بسیج داوطلبانه بوده و بسیجیان با ساعتهاي هاي مختلف در بسیج فعالیت می نمایند لذا میزان ارتباط با رده های مقاومت در واقع اعلام آمادگی جهت پذیرش مسئولیت و ماموریت های محوله محسوب میشود بنابراین ثبت فعالیت اهمیت فوق العاده ایی داشته و امری ضروری به شمار می رود .

و میزان حضور برای اعضای عادی 6 ساعت در ماه

و برای اعضای فعال 6 ساعت در هفته میباشد .

که این فرم در پایان هر سال برای اعضا ی عادی و فعال پس از پر نمودن فعالیت ها توسط فرد و تایید نیروی انسانی و فرمانده پایگاه به حوزه ارسال می گردد

شرايط فعال شدن

ـ پايگاه شهيد مطهري براي جايگزين شدن افراد فعال خود عضو مي‌پذيرد تا طي گذراندن دوره مربوطه و شرايط لازم بعضويت فعال در آيند و از مزاياي آن استفاده كنند اين افراد از ميان كسانيكه معتقد به نظام جمهوري اسلامي و ولايت مطلقه فقيه و رعايت شئونات اسلامي را دارا باشند انتخاب شده و از عادي به فعال تبديل مي‌شوند:
1 ـ كاركنان رسمي يا پيماني يا قراردادي دانشگاه باشند.
2 ـ حداقل 5 سال از خدمت آنان گذشته و يا 6 ماه عضو عادي بوده باشند.
3 ـ آمادگي جسمي و روحي جهت فعاليت در بسيج بصورت فعال باشند.
4 ـ آموزشهاي مقدماتي و تكميلي بسيج را بگذارنند.
5 ـ آمادگي عضويت در گروههاي صالحين و آموزش مربوطه را هر 15 روز يكبار داشته باشند.
6 ـ‌ آمادگي جهت شركت در كلاسهاي دفاع شخصي را داشته باشند.
7 ـ در هفته دوبار و جمعا هفته‌اي 4 ساعت در بسيج خدمت نمايند.
8 ـ آمادگي جهت تكميل پرونده عقيدتي و نماز و قرآن و حفاظت را داشته باشند.
9 ـ فرمهاي مربوطه را پر نموده و مدارك لازم عكس و فتوكپي شناسنامه و كارت ملي و مدرك تحصيلي و كارت پايان خدمت در اسرع وقت را تحويل دهند.

£ آمادگي خود را طبق شرايط فوق پذيرفته و تقاضاي عضويت فعال را دارم.

برای مشاوره تاثیر سهمیه بسیج فعال در انتخاب رشته دانشگاه آزاد

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید

تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹ از کل کشور

تماس با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۸۸۰ از استان تهران

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

Image result for ‫بسیج فعال‬‎