تصدی چیست

تصدی

فرهنگ فارسی معین

(تَ صَ دِّ) (مص ل .) عهده دار کاری شدن ، مسؤلیت کاری را پذیرفتن .

معنی این واژه در بانک های دیگر
 • تصدی (فرهنگ معین): (تَ صَ دِّ) (مص ل .) عهده دار کاری شدن ، مسؤلیت کاری را پذیرفتن .
 • تصدی‌ (فارسی به انگلیسی): charge,incumbency,keeping,takeover,tenure
 • تصدی (لغت نامه دهخدا): تصدی . [ ت َ ص َدْ دی ] (ع مص ) پیش آمدن . (تاج المصادر بیهقی ) (دهار) (زوزنی ) (غیاث اللغات ) (آنندراج ). پیش باز آمدن . (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). پیش آمدن کسی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) : و چون خبر واقعه ٔ اوبه سلطان غیاث الدین رسید، تفکر و تحیر به احوال او تهدی کرد و عجز و ضعف تصدی نمود. (جهانگشای
 • تصدی (فارسی به عربی): مفوضية
 • تصدی (فرهنگ عمید):
  ۱. متعرض شدن.
  ۲. پیش آمدن.
  ۳. عهده‌دار کاری شدن.
  ۴. مبادرت به امری کردن.
 • تصدی (فرهنگ فارسی هوشیار): پيش آمدن
 • تصدی (فرهنگ فارسی آزاد): تَصَدِّي – عهده دار كاري شدن – مبادرت به امري كردن.

معنی تصدی در لغت نامه دهخدا

تصدی. [ ت َ ص َدْ دی ] (ع مص ) پیش آمدن. (تاج المصادر بیهقی ) (دهار) (زوزنی ) (غیاث اللغات ) (آنندراج ). پیش باز آمدن. (ترجمان جرجانی ترتیب عادل بن علی ). پیش آمدن کسی را. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء) : و چون خبر واقعه ٔ اوبه سلطان غیاث الدین رسید، تفکر و تحیر به احوال او تهدی کرد و عجز و ضعف تصدی نمود. (جهانگشای جوینی ). || تعرض نمودن. (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). تعرض نمودن به چیزی و آن استشراف بر آن است تا ناظر بر آن چیز باشد. (از اقرب الموارد). || سر به سوی کاری برداشتن. (از اقرب الموارد). تصدی کاری ؛ مباشرت آن. (یادداشت مرحوم دهخدا).


معنی تصدی به فارسی

تصدی
متعرض شدن، پی آمدن، عهده دارشدن کاری، مبادرت
۱ – ( مصدر ) پیش آمدن ۲ – ( مصدر ) عهده دار کاری شدن کاری پیش گرفتن مبادرت کردن بامری .

پیشنهاد آبادیس

محصولات محلی را مستقیم از شهرهای مختلف ایران بخرید

 

معنی تصدی در فرهنگ معین

تصدی
(تَ صَ دِّ) (مص ل .) عهده دار کاری شدن ، مسؤلیت کاری را پذیرفتن .

معنی تصدی در فرهنگ فارسی عمید

تصدی
۱. متعرض شدن.
۲. پیش آمدن.
۳. عهده دار کاری شدن.
۴. مبادرت به امری کردن.
تصدی به حمل و نقل از جمله فعالیت های تجارتی ذاتی است که در اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران ، فرانسه به عنوان یکی از مصادیق بارز فعالیت تجاری در قوانین موضوعه پیش بینی شده است. مفهوم حقوقی تصدی به حمل و ارکان آن، همواره یک موضوع بحث انگیز در حقوق تجارت در کشور ما بوده است. در این مقاله ضمن تبیین مفهوم اصطلاحی و حقوقی «تصدی به حمل و نقل» و نقد و بررسی دیدگاه های مختلف در این خصوص، به بررسی شرایط لازم برای تجاری تلقی شدن این نوع فعالیت پرداخته و در پایان تعریف متصدی حمل را نقد و بررسی نموده و تعریف حقوقی جامعی از آن ارائه خواهیم دا