دانلوداهنگ من بارونودوست داشتم ازپوران

متن شعر آهنگ:

دوست داشتم از پوران

من بارونو دوست داشتم
تو نهر گل آلود من آفتابو دوست داشتم
تو سیاهیدود من تلاطم دریا تو چشمه ی خشکیده من خنده ی خوشحالان تو اشک ستمدیده نشناخته دل باختن درد ورنج ما بوده رفع تشنگی کردن با آب گل آلوده رفع تشنگی کردن با آب گل آلوده من عابدو دوست داشتم تو روح گنه کارو من رنگ شقایق رو تو چهره بیمار رو تو گریه رو دوست داشتی من خنده ی بی پروا
پخش دمو آهنگ:

متن آهنگ دوست داشتم از پوران

من بارونو دوست داشتم

تو نهر گل آلود

من آفتابو دوست داشتم

تو سیاهی دود

من تلاطم دریا

تو چشمه ی خشکیده

من خنده ی خوشحالان

تو اشک ستمدیده

نشناخته دل باختن

درد ورنج ما بوده

رفع تشنگی کردن

با آب گل آلوده

رفع تشنگی کردن

با آب گل آلوده

من عابدو دوست داشتم

تو روح گنه کارو

من رنگ شقایق رو

تو چهره بیمار رو

تو گریه رو دوست داشتی

من خنده ی بی پروا

تو نالیدن جغدو

من رقص کبوترها

تو کویر رو دوست داشتی

من انجمن گل ها

تو غنچه ی پژمرده

من شکوه صحرا را

نشناخته دل باختن

درد ورنج ما بوده

رفع تشنگی کردن

با آب گل آلوده

رفع تشنگی کردن

با آب گل آلوده

من بارونو دوست داشتم

تو نهر گل آلود

من آفتابو دوست داشتم

تو سیاهی دود

من تلاطم دریا

تو چشمه ی خشکیده

من خنده ی خوشحالان

تو اشک ستمدیده

نشناخته دل باختن

درد ورنج ما بوده

رفع تشنگی کردن

با آب گل آلوده

رفع تشنگی کردن

با آب گل آلوده

  دانلود آهنگ با لینک مستقیم