لیست فامیلهای با کلاس ثبت احوال

آ

 • آبراهامیان
 • آتشی
 • آخوند
 • آخوندزاده (نام خانوادگی)
 • آخوندی
 • آدامیان
 • آدلر
 • آراکلیان
 • آربر
 • آرتسرونی (نام‌خانوادگی)
 • آرزومانیان
 • آرمن
 • آرمین
 • آزاده
 • آغداشلو
 • آلبرت (نام خانوادگی)
 • آلوسی
 • آنانیان
 • آواکیان
 • آوانسیان
 • آودیسیان
 • آهارونیان
 • آهنگر (نام خانوادگی)
 • آیزاک (نام)
 • آیوز

ا

 • ابوالقاسمی
 • ابوترابی‌فرد
 • احمدی
 • احمری
 • اردبیلی
 • استپانیان
 • استکی
 • اسطرلابی
 • اسعردی
 • اسلامی (نام خانوادگی)
 • اسماعیلی (نام خانوادگی)
 • اشتراوس
 • اشکوری
 • اصفهانی
 • افتخاری
 • افخم (نام خانوادگی)
 • افخمی
 • افضل (نام خانوادگی)
 • اقبالی
 • اکبر
 • الباکیان
 • اللهیاری
 • الهام
 • الهی
 • امامی
 • امیری
 • امیریان
 • امینی
 • اوشاکان (نام خانوادگی)
 • اولریش
 • اوهانیان
 • ایرانی (هند)
 • ایزدی (نام خانوادگی)
 • ایمانی

ب

 • باباجانیان
 • بابایی (نام خانوادگی)
 • باتمانقلیچ
 • باجو
 • باخ (نام خانوادگی)
 • بادالیان
 • بارت
 • بارزانی (نام خانوادگی)
 • بارسقیان
 • بارک‌زایی
 • بارنز (نام)
 • باغداساریان
 • باقرزاده
 • باقری
 • باکری
 • بانکی
 • باهنر (نام خانوادگی)
 • بحرینی
 • بخشی (نام خانوادگی)
 • بداوی
 • بدخشانی
 • بدخشی
 • برانداو
 • براهنی
 • بربریان
 • برزویی
 • برک (نام خانوادگی)
 • برگمن
 • برنز (نام خانوادگی)
 • بزرگی
 • بزرگیان
 • بطحایی
 • بقایی
 • بلخی
 • بلعمی
 • بوخنر
 • بوسوئه
 • بوشارد
 • بوشهری (نام خانوادگی)
 • بویل
 • بهادری
 • بهارمست
 • بهاری
 • بهداد
 • بهرامی
 • بهروز
 • بهزاد
 • بهشتی (نام خانوادگی)
 • بیاتی
 • بیضایی (نام خانوادگی)
 • بیگلری

پ

 • پاپازیان
 • پاستور (نام)
 • پترسون (نام خانوادگی)
 • پتروسیان
 • پرز (نام خانوادگی)
 • پمپئو
 • پوانکاره (نام خانوادگی)
 • پورجوادی
 • پورمحمدی
 • پهلوی (نام خانوادگی)
 • پیج (نام خانوادگی)
 • پیر (نام)
 • پیرنیا
 • پیشوائیان
 • پیمان (نام)

ت

 • تاد (نام خانوادگی)
 • تبریزی
 • تجویدی
 • ترابی
 • ترزیان
 • ترنبول (نام خانوادگی)
 • تروبتسکوی
 • تریان
 • تسلیمی
 • تقوی
 • تمیمی
 • تنکابنی
 • توروسیان
 • توسی
 • توفیقی
 • توکلی
 • توکلیان
 • تومانیان
 • تیگران
 • تیگرانیان

ث

 • ثقفی
 • ثمری

ج

 • جابرانصاری
 • جاوید
 • جرجانی (نام خانوادگی)
 • جعفری
 • جلایی‌پور
 • جلیلی
 • جنتی (نام خانوادگی)
 • جوادی
 • جوان
 • جونیور
 • جوینی
 • جهان‌بخش
 • جیووانی

چ

 • چاوشی (نام خانوادگی)

ح

 • حائری
 • حاجی‌بابایی
 • حجازی
 • حدادی
 • حسن‌پور (نام خانوادگی)
 • حسن‌زاده
 • حسنی
 • حسین‌پور
 • حسین‌زاده
 • حسینی
 • حسینی شاهرودی
 • حسینی شیرازی
 • حسینیان
 • حضرتی
 • حیدر (نام)
 • حیدرزاده
 • حیدریان

خ

 • خاتمی (نام خانوادگی)
 • خاچاتریان
 • خاچاتوریان
 • خاچیک
 • خاشقجی
 • خانجیان
 • خانواده فرمانفرمائیان
 • خجسته
 • خجسته باقرزاده
 • خدابخشی
 • خراسانی (نام خانوادگی)
 • خرمشاهی (نام خانوادگی)
 • خسروشاهی
 • خطیبی
 • خلخالی (نام خانوادگی)
 • خلیلی
 • خواجه‌نوری
 • خوانساری
 • خوشرو

د

 • دادبه
 • دارالشفایی
 • داربینیان
آمار بیشترین فراوانی نامهای خانوادگی در ایران
ردیف/ رتبه نام خانوادگی Surname فراوانی نسبت 1 به … 
1 محمدی Mohammadi 767,145 101
2 حسینی Hosseini 603,378 129
3 احمدی Ahmadi 589,458 132
4 رضایی Rezaei 511,668 152
5 کریمی Karimi 462,743 168
6 موسوی Mousavi 407,881 190
7 جعفری Jafari 380,246 204
8 صادقی Sadeghi 362,334 214
9 حیدری Heidari 336,438 231
10 مرادی Moradi 335,619 231
11 ابراهیمی Ebrahimi 326,100 238
12 رحیمی Rahimi 324,463 239
13 هاشمی Hashemi 299,693 259
14 قاسمی Ghasemi 295,701 263
15 صالحی Salehi 282,907 275
16 کاظمی Kazemi 264,585 294
17 اکبری Akbari 264,278 294
18 امیری Amiri 261,412 297
19 عباسی Abbasi 259,263 300
20 اسدی Asadi 253,941 306
21 امینی Amini 243,910 318
22 باقری Bagheri 239,918 324
23 طاهری Taheri 220,880 352
24 نوری Nouri 217,503 357
25 علیزاده Alizadeh 213,715 363
26 محمودی Mahmoudi 207,882 374
27 شریفی Sharifi 207,369 375
28 سلطانی Soltani 205,937 377
29 نجفی Najafi 194,166 400
30 زارع Zare 193,961 400
31 یوسفی Yousefi 193,040 402
32 زمانی Zamani 192,426 404
33 نظری Nazari 191,198 406
34 ملکی Maleki 189,355 410
35 قربانی Ghorbani 189,253 410
36 سلیمانی Soleimani 187,308 415
37 رحمانی Rahmani 186,899 416
38 غلامی Gholami 184,545 421
39 عزیزی Azizi 183,112 424
40 میرزایی Mirzaei 181,781 427
41 حسنی Hasani 175,947 441
42 خسروی Khosravi 174,309 446
43 اسماعیلی Esmaeili 172,978 449
44 مقدم Moghadam 170,829 455
45 عابدی Abedi 170,624 455
46 بهرامی Bahrami 169,601 458
47 کرمی Karami 162,436 478
48 رستمی Rostami 159,980 486
49 نصیری Nasiri 151,279 513
50 توکلی Tavakoli 147,595 526
51 غفاری Ghaffari 144,012 539
52 خلیلی Khalili 143,398 542
53 جلالی Jalali 141,965 547
54 فتحی Fathi 138,383 561
55 سلیمی Salimi 138,178 562
56 انصاری Ansari 138,076 563
57 فراهانی Farahani 136,643 568
58 نوروزی Norouzi 135,721 572
59 حبیبی Habibi 135,210 574
60 عظیمی Azimi 134,903 576
61 شفیعی Shafiee 131,218 592
62 زارعی Zarei 130,297 596
63 افشار Afshar 128,147 606
64 رمضانی Ramezani 127,533 609
65 نادری Naderi 127,226 611
66 مهدوی Mahdavi 126,305 615
67 دهقان Dehghan 124,156 626
68 دهقانی Dehghani 124,156 626
69 رجبی Rajabi 124,053 626
70 شمس Shams 123,541 629
71 بیات Bayat 122,927 632
72 یزدانی Yazdani 122,620 633
73 راد Rad 122,006 637
74 امامی Emami 119,857 648
75 محسنی Mohseni 116,172 669
76 اسلامی Eslami 115,353 673
77 علوی Alavi 114,841 676
78 عسگری Asgari 113,920 682
79 کیانی Kiani 113,408 685
80 رنجبر Ranjbar 111,157 699
81 فلاح Fallah 110,952 700
82 عبدالهی Abdollahi 109,110 712
83 قنبری Ghanbari 108,905 713
84 رشیدی Rashidi 107,267 724
85 لطفی Lotfi 107,267 724
86 کمالی Kamali 106,960 726
87 عبدی Abdi 105,527 736
88 جمشیدی Jamshidi 105,425 737
89 رضوی Razavi 104,913 740
90 تهرانی Tehrani 103,071 754
91 امین Amin 102,764 756
92 جوادی Javadi 101,024 769
93 بابایی Babaei 100,819 770
94 علیپور Alipour 100,716 771
95 طالبی Talebi 100,716 771
96 ترابی Torabi 99,386 782
97 اسکندری Eskandari 98,465 789
98 مختاری Mokhtari 98,158 791
99 منصوری Mansouri 97,646 795
100 حمیدی Hamidi 95,087 817
101 ناصری Naseri 94,575 821
102 شهبازی Shahbazi 93,654 829
103 نعمتی Nemati 93,449 831
104 شعبانی Shabani 92,323 841
105 ایرانی Irani 92,119 843
106 جمالی Jamali 92,016 844
107 سعیدی Saeedi 89,867 864
108 عسکری Askari 89,560 867
109 حاتمی Hatami 87,922 883
110 پارسا Parsa 87,206 891
111 صمدی Samadi 85,875 904
112 فرجی Faraji 83,828 927
113 کشاورز Keshavarz 83,419 931
114 زاهدی Zahedi 81,781 950
115 قادری Ghaderi 79,120 982
116 فرهادی Farhadi 78,915 984
117 سهرابی Sohrabi 78,915 984
118 شیرازی Shirazi 78,710 987
119 خانی Khani 78,403 991
120 اصغری Asghari 77,892 997
121 صابری Saberi 76,561 1,015
122 مومنی Momeni 76,561 1,015
123 رضا Reza 76,254 1,019
124 پناهی Panahi 74,719 1,040
125 آزاد Azad 74,207 1,047
126 ایزدی Izadi 73,695 1,054
127 مرتضوی Mortazavi 73,286 1,060
128 حقیقی Haghighi 70,829 1,097
129 تقوی Taghavi 70,727 1,098
130 رحمتی Rahmati 69,703 1,114
131 گودرزی Goodarzi 68,577 1,133
132 آزادی Azadi 67,451 1,152
133 جلیلی Jalili 67,349 1,153
134 محمد Mohammad 65,711 1,182
135 بختیاری Bakhtiari 64,381 1,206
136 عرب Arab 63,664 1,220
137 حسین زاده Hosseinzadeh 63,460 1,224
138 عبادی Ebadi 63,050 1,232
139 رسولی Rasouli 63,050 1,232
140 مهرابی Mehrabi 62,845 1,236
141 سالاری Salari 62,743 1,238
142 شکری Shokri 62,743 1,238
143 اشرفی Ashrafi 62,538 1,242
144 بخشی Bakhshi 62,129 1,250
145 میر Mir 61,412 1,265
146 مجیدی Majidi 61,310 1,267
147 ایمانی Imani 60,901 1,275
148 رضوانی Rezvani 60,287 1,288
149 شاکری Shakeri 59,161 1,313
150 شجاعی Shojaei 59,058 1,315
151 کلانتری Kalantari 58,444 1,329
152 براتی Barati 58,342 1,331
153 امیدی Omidi 57,932 1,341
154 طهماسبی Tahmasebi 57,625 1,348
155 رفیعی Rafiee 57,523 1,350
156 اخوان Akhavan 57,421 1,353
157 افشاری Afshari 57,114 1,360
158 فاطمی Fatemi 56,397 1,377
159 فاظلی Fazeli 56,295 1,380
160 تقی زاده Taghizadeh 55,988 1,387
161 ملک Malek 55,681 1,395
162 مدنی Madani 55,476 1,400
163 وکیلی Vakili 54,248 1,432
164 محمدزاده Mohammadzadeh 54,043 1,437
165 آقایی Aghaei 54,043 1,437
166 حاجی Haji 53,941 1,440
167 کشانی Kashani 53,941 1,440
168 طباطبایی Tabatabaei 53,634 1,448
169 داوودی Davoodi 53,429 1,454
170 زندی Zandi 53,429 1,454
171 شریف Sharif 53,327 1,457
172 سعادت Saadat 53,224 1,459
173 معصومی Masoumi 52,815 1,471
174 بهمنی Bahmani 52,303 1,485
175 افتخاری Eftekhari 52,098 1,491
176 آذری Azari 51,689 1,503
177 بهشتی Beheshti 51,279 1,515
178 خادمی Khademi 50,972 1,524
179 میری Miri 50,768 1,530
180 احمدیان Ahmadian 50,563 1,536
181 ذولفقاری Zolfaghari 50,563 1,536