سوالات دين وزندگي 3 نهايي 96 و96

در این بخش سوالات امتحان نهایی سال 96 رشته علوم انسانی به همراه پاسخ تشریحی قرار گرفته است.
دروس عمومی:
عنوان درس نوبت سوال پاسخ
دین و زندگی (3) خرداد    
دین و زندگی (3) شهریور    
دین و زندگی (3) دی    
زبان انگلیسی (3) خرداد    
زبان انگلیسی (3) شهریور    
زبان انگلیسی (3) دی    
دروس تخصصی:
عنوان درس نوبت سوال پاسخ
فیزیک خرداد    
فیزیک شهریور    
فیزیک دی    
ریاضی خرداد    
ریاضی شهریور    
ریاضی دی    
زمین شناسی خرداد    
زمین شناسی شهریور    
زمین شناسی دی    
زیست شناسی خرداد    
زیست شناسی شهریور    
زیست شناس دی