دانلود آهنگ ترکی yalan yalan varmi

تن های تنها به تو می اندیشم

دانلود آهنگ ترکی یالان در سریال روزگار تلخ

Yalan
دروغ

Geri döndüren gördün mü geçmişi
از گذشته ی دیگران عبرت نگرفتی

Boşa soldurdun o nazlı gençliği
جوانی ات را سر هیچ و پوچ تباه کردی

Bir avuç toprak için yor kendini
به خاطر یک مشت خاک برای خودت…

Dünyada ölümden başkası yalan
در دنیا ، جر مرگ همه چیز دروغ است…

Bir avuç toprak için yor kendini
به خاطر یک مشت خاک برای خودت…

Dünyada ölümden başkası yalan
در دنیا ، جر مرگ همه چیز دروغ است…

Yalan başkası yalan
دروغ است… همه چیز دروغ است

Dünyada ölümden başkası yalan
در دنیا ، جر مرگ همه چیز دروغ است…

Zaman kendine benzetmez herkesi
زمان هیچکس را در موقعیت ثابت قرار نمیدهد

Hesapsız açar baharlar pembeyi
بهار ، بدون حساب و کتاب شکوفه هایش را باز میکند

Açmadığın dalda sözün geçer mi
عمرت به پایان میرسد ، در حالی که حرف های نگفته ی زیادی داری

Dünyada ölümden başkası yalan
در دنیا ، جر مرگ همه چیز دروغ است…

Yalan başkası yalan
دروغ است… همه چیز دروغ است

Dünyada ölümden başkası yalan
در دنیا ، جر مرگ همه چیز دروغ است…

Sitem etme haberi yok dağların
سرزنش نکن کوه هارا ، به خاطر اینکه چیزی از آینده نمیدانند

Gözlerini ellerinle bağladın
تو با دستت جلوی چشمت را گرفته ای

Faydası yok geç kalınmış figânin
نهالی که دیر کاشته شود فایده ای ندارد

Dünyada ölümden başkası yalan
در دنیا ، جر مرگ همه چیز دروغ است…

Yalan başkası yalan
دروغ است… همه چیز دروغ است

Dünyada ölümden başkası yalan
در دنیا ، جر مرگ همه چیز دروغ است…

آهنگ ترکی غمگین و احساسی که در سریال روزگار تلخ , در جای های غمگین این فیلم اجرا میشد

آهنگ ترکی یالان در سریال روزگار تلخ از آهنگ های غمگین و معروف ترکی هستش