دانلود آهنگ sway از michael buble

دانلود رایگان آهنگ بسیار زیبا ی Sway  با صدای مایکل بوبل همراه با ترجمه بزبان فارسی

Free Download of Sway :  Michael Buble

English
Sway

When Marimba Rhythms start to play
Dance with me, make me sway
Like a lazy ocean hugs the shore
Hold me close, sway me more

Like a flower bending in the breeze
Bend with me, sway with ease
When we dance you have a way with me
Stay with me, sway with me

Other dancers may be on the floor
Dear, but my eyes will see only you
Only you have the magic technique
When we sway I go weak

I can hear the sounds of violins
Long before it begins
Make me thrill as only you know how
Sway me smooth, sway me now

Other dancers may be on the floor
Dear, but my eyes will see only you
Only you have the magic technique
When we sway I go weak

I can hear the sounds of violins
Long before it begins
Make me thrill as only you know how
Sway me smooth, sway me now
You know how
Sway me smooth, sway me now

******************************

ترجمه اختصاصی برای سایت پرسه دات کام http://www.parsseh.com

By : Mohammad Daeizadeh – محمد دایی زاده

Persian

Sway

*

وقتی ریتم “ماریمبا ریتمز” شروع به نواختن می کند
با من برقص، مرا تاب بده (بلغزان)
مانند اقیانوسی آرام که ساحل را در آغوش می کشد
مرا نزدیکتر نگه دار، بیشتر تاب بده (بلغزان)

مانند گلی که در نسیم خم شده
با من خم شو، با آسودگی تاب بخور (بلغز)
وقتی می رقصیم، بامن بیا (همراهی کن)
با من بمان ، بامن تاب بخور (بلغز)

رقصنده های دیگری هم ممکن است روی سن (پیست رقص) باشند
عزیزم، ولی چشمانم تنها ترا خواهند دید
تنها تو تکنیک جادویی داری
وقتی تاب می خوریم(می لغزیم)، من سست میشم

من می توانم صدای ویولن ها را بشنوم
خیلی پیشتر از آنکه شروع شوند
مرا به هیجان آور، همانطور که تنها خودت می دانی چگونه
مرا به نرمی تاب بده (بلغزان) ، حالا مرا تاب بده (بلغزان)

رقصنده های دیگری هم ممکن است روی سن (پیست رقص) باشند
عزیزم، ولی چشمانم تنها ترا خواهند دید
تنها تو تکنیک جادویی داری
وقتی تاب می خوریم(می لغزیم)، من سست میشم

من می توانم صدای ویولن ها را بشنوم
خیلی پیشتر از آنکه شروع شوند
مرا به هیجان آور، همانطور که تنها خودت می دانی چگونه
مرا به نرمی تاب بده (بلغزان) ، حالا مرا تاب بده (بلغزان)

*********************************************

دانلود رایگان