جمله ساز انگلیسی

جمله سازی انگلیسی ؛ تمرین بازنویسی برای رشد مهارت‌ها

یکی از تفاوت‌های مهم زبان‌‌آموزانی که مهارت‌هایشان را رشد می‌دهند با دیگران، تمرین مستمر آموخته‌ها است. یکی از این تمرین‌های مهم تلاش پیوشته جهت جمله سازی انگلیسی است.

در گفتار‌های گذشته ما با انواع عبارت‌ها و جمله‌های آشنا شدیم. آشنایی با این ساختارها زمانی کارآمد است که ما در طول زمان به درجه قابل قبولی از شناخت و راحتیِ استفاده با این‌ها برسیم. این کار با تمرین آگاهانه و بطور دقیق‌تر با جمله سازی انگلیسی امکان‌پذیر است.

بخوانید: بخش‌‌های جمله در زبان انگلیسی یا Parts of the Sentence

جمله سازی انگلیسی با استفاده از بخش‌های جمله

اگر به گفتارهای گذشته نگاهی بیاندازیم، خواهیم دید که مطالب ارزشمند و متنوعی با هم آموخته‌ایم. ما با عبارت‌های وابسته به وجه وصفی یا participial phrases و عبارت‌های صفتی یا adjective clauses و عبارت‌های قیدی یا adverb clauses و همچنین انواع فعل‌ها مانند فعل‌های مرکب یا compound verbs آشنا شدیم.

ما با بخش‌های دیگر و همچنین انواع فعل‌های دیگر نیز آشنا شدیم ولی چهار مورد بالا از نظر تمرینی ارزش خاصی دارند.

معمولا اگر جمله‌ای در انگلیسی شامل یکی از موارد بالا باشد، می‌توان با استفاده سه ساختار دیگر آن را بازنویسی کرد.

مثالی از بازنویسی به هدف جمله سازی انگلیسی

در ادامه مثالی را برای شفاف‌سازی نحوه تمرین جمله سازی انگلیسی از طریق بازنویسی جملات بیان می‌کنیم:

Having ended my project, I drank some tea and thought about my success.

«در حالی که پروژه‌ام را به پایان رسانیده بودم، مقداری چای نوشیدم و به موفقیتی (که کسب کرده بودم) اندیشیدم.»

گام اول این است که تشخیص دهیم این جمله شامل کدام ساختار است.

جمله مثال با توجه به ساختارِ Having ended … از نوع participial phrase یا همان وابسته به وجه وصفی می‌باشد.

حال تلاش ما در ادامه این است که با استفاده از عبارت قیدی، عبارت صفتی و یا نوع دیگری از فعل، مثل مرکب یا ساده این جمله را بازسازی کنیم.

به نمونه‌های زیر توجه نمایید:

I ended my project, drank some tea, and thought about my success.

در این جمله از ساختار جمله‌ای استفاده کردیم که دارای فعل مرکب یا compound verbs است.

After I ended my project, I drank some tea and thought about my success.

این جمله ما با استفاده از قید after … عبارتی قیدی یا adverb phrase ساخته‌ایم.

I, who had ended my project, drank some tea and thought about my success.

عبارت who had ended در نقش عبارتی صفتی یا adjective phrase ظاهر شده است.

بازنویسی جمله‌ها در انگلیسی عملیاتی است که در آغاز ممکن است کمی دشوار و دقیق به نظر برسد. ولی شما با تمرین می‌توانید دامنه مهارت‌های جمله سازی انگلیسی و تنوع ساختارهای گرامری خود را گسترش دهید.

ببینید: چگونه پارتنر انگلیسی بیابیم و چگونه رابطه‌ای با او داشته باشیم؟

تمرین بیشتر برای جمله سازی انگلیسی با استفاده از این ساختارها

ببینید آیا می‌توانید جمله‌های پایین را مشابه مثال بازنویسی نمایید؟

The doctor knew about the patient’s illness, opened up his notepad and wrote a few things.

«دکتر از بیماری مریض آگاه بود، دفترچه‌اش را باز کرد و مطالبی یادداشت نمود.»

راهنمایی: این جمله دارای فعل مرکب یا compound verbs است.

Hoping to succeed in the bidding, the CEO of company suddenly invited everyone to a meeting.

«با امید به موفقیت در مزایده، مدیر عامل شرکت ناگهان همه را به یک جلسه دعوت کرد.»

راهنمایی: این جمله با عبارت وابسته به وجه وصفی یا participial phrase آغاز شده است.

 Alex played a quick game of chess in the park before he returned home for dinner.

«الکس یک بازی شطرنج سریع در پارک انجام داد، قبل از اینکه برای شام به خانه بازگردد.»

راهنمایی: این جمله با توجه به بخش before he returned شامل عبارت قیدی یا adverb phrase است.

پنج نکته برای ساخت ساده جملات انگلیسی

گرامر انگلیسی اغلب اوقات می تواند عجیب باشد. ما قوانین زیادی برای ساخت جملات داریم و تقریباً به همان اندازه، استثناً برای این قوانین وجود دارد. در سطح پایه اکثر جملات انگلیسی از یک ساختار ساده پیروی می کنند. این پنج نکته را برای ساخت ساده جملات انگلیسی دنبال کنید.

1. کلمات را با ترتیب درست استفاده کنید

متداول ترین ترتیب برای قسمت هایی از یک جمله عبارت است از: فاعل، فعل، مفعول ( در صورت وجود ).

Steve kicked the ball.

در این جمله، Steve فاعل، kicked فعل و the ball مفعول است. برای به خاطر سپردن این ساختار سعی کنید مثالی بزنید از کسی که او را به خوبی می شناسید به عنوان فعل، و کاری که او غالباً انجام می دهد به عنوان فعل و مفعول.

2. بخش های جمله لزوماً یک کلمه نیستند

یک فاعل، فعل یا مفعول معمولا از چند کلمه تشکیل شده است پس مطمئن شوید که به جای نگاه کردن به تک تک کلمات، به ساختار کل جمله دقت می کنید.

People who practice a lot get higher scores.

در این جمله، فاعل people who practice a lot است. ما می توانیم به فاعلی که از چند کلمه تشکیل شده است، «عبارت فاعلی» یا «مسند» بگوییم.

3. دو نوع مفعول وجود دارد

گاهی اوقات شما جملاتی را با دو مفعول مشاهده می کنید. ما آنها را به دو دسته تقسیم می کنیم:

مستقیم – مفعولی که رابطه مستقیم با فاعل دارد.

غیرمستقیم – مفعول که رابطه ضعیف‌تری با فاعل دارد.

I bought some flowers for my mother.

در این جمله، flowers یک مفعول مستقیم و my mother یک مفعول غیرمستقیم است. اگر بخواهیم مفعول غیرمستقیم را در انتهای جمله استفاده کنیم، قبل از آن یک حرف اضافه می آید.

I bought my mother some flowers.

در این جمله ترتیب قرارگیری مفعول مستقیم و غیرمستقیم عوض شده است. زمانی که مستقیم در انتهای جمله قرار می گیرد نیازی به استفاده از حرف اضافه نیست.

4. جملات مرکب از همین ساختار پیروی می کنند

اما آن را دوبار انجام می دهند. یک جمله مرکب از دو جزء (بخش) تشکیل می شود. در این حالت، جمله از یک حرف ربط برای متصل کردن دو قسمت جمله استفاده می‌کند که هر کدام دارای ساختار یکسان هستند.

I cooked dinner and my father bought some drinks.

فاعل فعل مفعول + فاعل فعل مفعول

5. استثناهای قوانین را یاد بگیرید

چند ساختار برای جملات وجود دارد، برای مثال، جمله مجهول که کمی متفاوت عمل می کند. به محض اینکه جملات خبری را فرا گرفتید، برای یادگیری سایر ساختارهای جملات، وقت بگذارید چون آنها دایره زبانی شما را گسترده تر خواهند کرد و تلاش برای یادگیری آنها لذت‌بخش است.