تبریک تولد المانی

تولدت مبارک عزیزم به آلمانی

دانلود آهنگ تولدت مبارک به زبان آلمانی
دانلود آهنگ تولدت مبارک به زبان آلمانی

Zum Geburtstag viel Glück!
تولدت مبارک!
Zum Geburtstag viel Glück!
تولدت مبارک!
Zum Geburtstag liebe(r) [name]
تولدت مبارک (نام شخص)
Zum Geburtstag viel Glück!
تولدت مبارک!

متن تبریک تولد به آلمانی

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag
تولدت مبارک

Alles Gute zum Geburtstag
تولد خوبی داشتی باشی

تولدت مبارک

Alles Gute zum Geburtstag.

تو آواز تولدت مبارک رو برام می خونی

♫ Du singst mir ein Happy Birthday ♫

تولدت مبارک.

Herzlichen Glückwunsch.

تولدت مبارک ، عزيزم ( به زبان اسپانيايي )

Feliz cumpleaños, Baby.

تولدت مبارک پسرم

Happy Birt hday, Sohn.

تولدت مبارک ، بابايي.

Alles Gute, Daddy.

تولدت مبارک

Herzlichen Glückwunsch!

تولدت مبارک ٬ دواین

Alles Gute, Dwayne.

تولدت مبارک ليزي.

Herzlichen Glückwunsch, Lizzy.

تولدت مبارک

Ich wurde 2.

تولدت مبارک

Happy birthday to you.

تولدت مبارک کارل عزیز

Happy birthday, lieber Carl.

آنجلي تولدت مبارک

Alles Gute zum Geburtstag, Anjali!

. ميگه تولدت مبارک. بهش دست بزنيد, ولي بهش دست نزنيد

Berühre es, aber auch nicht.

تولدت مبارک، موریل!

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Muiriel!

تولدت مبارک ، مرد جذاب.

Glückwunsch zum Geburtstag.

♪ تولدت مبارک ♪

In Ordnung.

تولدت مبارک

Alles Gute zum Geburtstag!

تولدت مبارک

Herzlichen Glückwunsch.

… تولدت مبارک

Happy Birthday to you.

تولدت مبارک

Herzlichen Glückwunsch, Dante.

تولدت مبارک.

Alles Gute zum Geburtstag.

تولدت مبارک حرومزاده پیر نق نقو

Herzlichen Glückwunsch, du grummeliger Mistkerl!