دفترچه راهنماي ايرانسل

راهنمای راهاندازی سریع
1
از اینکه «مودم 3G ایرانسل» را خریداری نمودهاید سپاسگزاریم! مودم
3G اتصال به شبکۀ اینترنت پرسرعت را برای شما امکانپذیر میسازد.
این راهنما به معرفی مودم 3G پرداخته و مقدمات استفادۀ سریع از آن را برایتان مهیا میسازد. لطفاً قبل
از استفاده از دستگاه مودم 3G ،اطلاعات مندرج در این دفترچه را بهدقت مطالعه فرمایید.
برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ عملکرد و تنظیمات مودم 3G ،به راهنمای آنلاین آن که در صفحۀ
مدیریت وب موجود است، مراجعه فرمایید.
برای کسب اطلاعات ورود به صفحۀ مدیریت وب مودم 3G ،به راهنمای «ورود به صفحۀ مدیریت وب» در
این دفترچه مراجعه فرمایید.
2
آشنایی با مودم E5336
توجه:
توضیحات مربوط به عملکرد این مودم و تصاویر مربوط به آن در این دفترچه صرفاً جهت اطلاع
شما میباشد. محصول خریداری شده توسط شما ممکن است متفاوت باشد.
روش استفاده
دستگاههای وایفای (از قبیل گوشیهای هوشمند، تبلتها و کنسولهای مخصوص بازی) یا به طور کلی
کامپیوترها میتوانند از طریق مودم به اینترنت متصل شوند. اتصال به اینترنت بستگی به سیستم عامل
دستگاه مودم 3G یا کامپیوتر دارد. برای برقراری ارتباط براساس دستورالعملهای خاص دستگاه
خودتان عمل کنید.
برای اتصال به اینترنت از طریق درگاه یواسبی، فایلهای نصب را مطابق دستورالعملها اجرا کنید.
3
روش 1 :اتصال به اینترنت با استفاده از شبکه نسل دوم (2G (یا سوم (3G(
مودم با استفاده از شبکه نسل دوم یا سوم ارائه شده توسط ایرانسل، به اینترنت اتصال مییابد.
3G/2G
4
روش 2 :اتصال به اینترنت با استفاده از شبکه وایفای (Fi-Wi(
هنگامی که از مودم در محدوده تحت پوشش اینترنت وایفای (اعم از فرودگاهها، کافهها، هتلها و یا
منزل خودتان) استفاده میکنید، میتوانید به شبکههای بیسیم متصل شوید و به اینترنت دسترسی پیدا
کنید؛ در این حالت میتوانید در مصرف حجم اینترنت همراه 3G یا 2G خود صرفهجویی کنید.
WLAN
5
شکل ظاهری
دکمه خاموش و روشن

صفحه نمایش

درگاه میکرو یواسبی

دکمه منو

صفحه نمایش
صفحه اصلی
 رومینگ
R :رومینگ دیتا فعال است.
 قدرت سیگنال
: قدرت سیگنال از ضعیف تا قوی
 نوع شبکه
 2G/3G :به شبکه نسل دوم (2G (یا سوم (3G (متصل میباشد.
 : به شبکه محلی بیسیم (WLAN (متصل میباشد.
 وضعیت ارسال دیتا
 باتری
: وضعیت باتری از کم تا زیاد.
 پیام کوتاه
3G R 1
1
2
3
4
5
7
6
0
7
 پیامهای جدید.
 تعداد پیامهای جدید.
Wi-Fi 
 اینترنت بیسیم روشن است.
 تعداد دستگاههای متصل به اینترنت بیسیم.
 آمار ترافیک
 مصرف دیتای ماه جاری.
 سقف ماهانۀ مصرف دیتا.
توجه:
 برای تنظیم تاریخ شروع آمار ماهانه مصرف دیتا و سقف مصرف دیتا، به صفحه مدیریت وب
مراجعه نمایید.
 اطلاعات ترافیک دیتا صرفاً جهت اطلاع شما میباشد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ترافیک
دیتا، لطفاً با شماره گیری 700 از خط ایرانسل یا 09377000000 از سایر خطوط، با مرکز
تماس ایرانسل ارتباط برقرار کنید.
8
صفحه منو
برای مشاهده منو دکمه را فشار دهید.
 بازگشت
بازگشت به صفحۀ قبلی.
 گزينهها
 راهنمای عملیات
 برای پایین آمدن در منو، دکمه را فشار دهید.
 برای تأیید گزینه موردنظر دکمه را فشار دهید.
Back
Device Info
2D Barcode
WPS
2
1
3 Next OK
9
صفحۀ بهروزرسانی
هنگامی که بهروزرسانیها فعال باشد، پیام بهروزرسانی مودم را
دریافت خواهید کرد.
 بهروزرسانی
برای شروع عملیات بهروزرسانی دکمه را فشار دهید.
 لغو
برای لغو عملیات بهروزرسانی دکمه را فشار دهید.
New software
Update
Cancel
3G 1
1
2
10
شناسۀ SSID و رمزعبور شبکه بیسیم
هنگامی که دستگاه بیسیم برای اولین بار با مودم ارتباط
برقرار میکند، ممکن است نیاز به ثبت شناسۀ SSID
پیشفرض و ارائه رمز عبور شبکه بیسیم داشته باشد.
شناسۀ SSID پیشفرض و رمزعبور شبکه بیسیم بر
روی برچسب پشت مودم حک شده است.
توصیه میشود پس از ورود به صفحه مدیریت وب،
شناسۀ SSID و رمزعبور شبکه را تغییر دهید.
11
برای مشاهده شناسۀ SSID و رمزعبور شبكه بیسیم فعلی از طریق صفحه
نمایش مراحل زیر را انجام دهید:
1 .برای مشاهده منو دکمه را فشار دهید.
2 .دکمه را مجدداً برای هدایت به گزینۀ .Info Device) اطلاعات دستگاه)
فشار دهید.
3 .دکمه را برای ورود به قسمت .Info Device) اطلاعات دستگاه) فشار
دهید.
Back
Device Info
2D Barcode
WPS
Next OK
Back
Device Info
2D Barcode
WPS
Next OK
Back
Next OK
SSID: XXXXXXXXXX
PWD: XXXXXX
IP: XXXXXXXX
XXXX
12
شروع به کار
نصب
سیمکارت، کارت حافظه (microSD (و باتری را مطابق تصویر جاگذاری کنید.
توجه:
کارت حافظه جزو لوازم جانبی اختیاری است و اگر درون بستهبندی نبود، میتوانید آن را به طور
مجزا خریداری نمایید.
RESET RESET
4 3 2 1
1
2
2
1
1
2
13
شارژ کردن باتری
اگر از مودم برای مدت زمانی طولانی استفاده نکنید یا درصورتی که باتری به طور کامل خالی شود،
مودم احتمالاً پس از اتصال به شارژر فوراً روشن نمیشود. لطفاً اجازه دهید باتری برای مدتی به شارژر
متصل باشد و سپس آن را روشن نمایید.
روش 1 :شارژ دستگاه با استفاده از شارژر
توجه:
 فقط از شارژرهایی استفاده نمایید که با مودم
سازگار بوده و توسط شرکت سازندۀ مربوط تولید
شده باشد. استفاده از شارژری که تولید سازندۀ
متفرقه بوده یا با مودم سازگار نباشد ممکن است باعث بروز خرابی یا عیب فنی مودم و یا حتی
باعث آتشسوزی شود. استفاده از شارژرهای نامناسب به ترتیبی که در بند فوق ذکر شد باعث
ابطال کلیه ضمانتها، اعم از صریح یا ضمنی، میگردد.
 شارژر جزو لوازم جانبی اختیاری به شمار میآید و اگر داخل بستهبندی نبود، میتوانید جهت
14
خریداری شارژر سازگار با مودم با نمایندگیهای فروش مجاز تماس بگیرید.
روش 2 :شارژ دستگاه با اتصال به کامپیوتر
با استفاده از کابل رابط دیتا که همراه بستهبندی دستگاه مودم شماست، آن را به کامپیوتر متصل نمایید.
15
روشن کردن مودم
دکمه را فشار داده و نگه دارید تا صفحه نمایش روشن شود؛
روشن شدن صفحه نمایش به منزلۀ روشن شدن مودم است.
برای روشن یا خاموش کردن گزینه راهاندازی سریع دستگاه،
میتوانید از منوی صفحه نمایش استفاده کنید یا به صفحه مدیریت
وب وارد شوید. این قابلیت زمان راهاندازی مودم را به میزان قابل
توجهی کاهش میدهد.
توجه:
دکمه را فشار داده و نگه دارید تا مودم خاموش شود.
16
اتصال به اینترنت
با استفاده از شبکه نسل دوم (2G (یا سوم (3G(
پارامترهای مدیریت مودم، مطابق الزامات اپراتور شما از پیش تنظیم گردیده است. مودم پس از روشن
کردن به طور خودکار به اینترنت متصل میشود.
اگر دیتا منتقل شده باشد، مودم به طور خودکار به اینترنت متصل میشود. اگر دیتا برای مدت زمان
کوتاهی منتقل نشود، مودم به طور خودکار از شبکه خارج میشود.
توجه:
شما میتوانید در وضعیت رومینگ، با استفاده از منوی صفحه نمایش یا با ورود به صفحۀ مدیریت
وب، شمارهگیری خودکار را فعال یا غیرفعال کنید. اگر این قابلیت خاموش باشد، زمانی که مودم
وارد شبکه رومینگ شود، از اتصال اینترنتی که قبلاً داشته به طور خودکار خارج میشود. باید
اتصال به شبکه را مجدداً و به صورت دستی برقرار نمایید.
17
با استفاده از شبکه بیسیم
1 .مطمئن شوید که قابلیت اینترنت WLAN فعال است.
2 .مودم توسط شما یا ایرانسل، به طور خودکار به محدوده تحت پوشش اینترنت بیسیم متصل
میشود. زمانی که مودم به شبکه بیسیم متصل میشود، علامت و شناسۀ SSID محدودۀ تحت
پوشش روی صفحه نمایش ظاهر میشود.
توجه:
 پس از ارتباط به شبکه بیسیم، مودم به طور خودکار با هر بار ورود به محدوده تحت پوشش، به
آن شبکه بیسیم اتصال مییابد.
 برای کسب اطلاعات بیشتر درباره محدوده تحت پوشش شبکه بیسیم، به راهنمای «افزودن
محدوده تحت پوشش مودم» مراجعه کنید.
18
ورود به صفحه مدیریت وب
1 .دقت کنید که اتصال بین مودم و دستگاه وایفای یا کامپیوتر به طور عادی برقرار باشد.
2 .مرورگر را باز کرده و 1.8.168.192://http را در قسمت آدرس وارد نمایید.
توجه:
چنانچه آدرس آیپی با دیگر آدرسهای آیپی در شبکه مغایر باشد، آدرس آیپی مربوط به مودم به
صورت خودکار تغییر میکند. آدرس آیپی روی صفحه نمایش مودم را بررسی کنید.
3 .برای ورود به صفحه مدیریت وب نام کاربری و رمزعبور را وارد نمایید.
توجه:
 نام کاربری پيشفرض admin است.
 رمز عبور پیشفرض admin است.
19
حالت ذخیره باتری
چنانچه مودم برای مدت زمانی غیر فعال باشد وارد حالت آمادهبهکار میشود که در این حالت صفحه
نمایش خاموش میشود. با فشار دادن هر یک از کلیدها، صفحه نمایش روشن میشود.
زمانی که انرژی مودم تنها از طریق باتری تأمین میشود، میتوانید قابلیت خاموش کردن خودکار مودم
را فعال یا غیرفعال نمایید. چنانچه این قابلیت فعال باشد و برای مدت زمانی هیچگونه دستگاه وایفای به
مودم متصل نباشد، مودم به صورت خودکار خاموش میشود. برای روشن کردن مجدد مودم میتوانید
هر یک از دکمهها را فشار دهید.
تأیید شماره شناسایی شخصی (PIN(
اگر پارامترهای شبکه مودم به درستی تنظیم شده اما پس از روشن کردن دستگاه به اینترنت دسترسی
نداشته باشید، احتمالاً به دلیل فعال شدن تنظیمات «تأیید PIN «است. به صفحه مدیریت وب وارد شوید
و در زمان درخواست، شماره PIN دستگاه خود را وارد کنید. به منظور جلوگیری از وارد کردن مکرر
PIN به هنگام روشن کردن دستگاه، آن را از صفحه مدیریت وب غیرفعال کنید. شناسههای PIN و PUK
به همراه سیمکارت ارائه میشود. برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق شماره گیری 700 از خط ایرانسل
یا 09377000000 از سایر خطوط، با مرکز تماس ایرانسل ارتباط برقرار کنید.
20
روشن یا خاموش کردن شبکه محلی بیسیم دسترسی به اینترنت
1 .برای مشاهده منو دکمه را فشار دهید.
2 .برای انتخاب key Fi-Wi دکمه MENU را فشار دهید.
3 .برای روشن یا خاموش کردن WLAN Internet دکمه را فشار دهید.
توجه:
 روش دیگر این است که میتوانید جهت فعالسازی یا غیرفعالسازی شبکه محلی بیسیم
(WLAN Internet (به صفحه مدیریت وب مودم وارد شوید.
 پس از فعال شدن شبکه محلی بیسیم تا 9 دستگاه مودم میتواند به مودم متصل شود.
افزودن محدوده تحت پوشش وایفای
1 .به صفحه مدیریت وب وارد شوید.
2 .در صفحه تنظیمات، WLAN Internet را انتخاب کنید.
3 .محدودههای تحت پوشش وایفای را جستجو کرده و به محدوده موردنظر متصل شوید.
Back
Wi-Fi extender
Fast boot
Data roaming
Next OK

22
اتصال دستگاه دارای سیستم عامل اندروید به مودم با استفاده از Barcode 2D
بر روی مودم:
1 .برای مشاهده منو دکمه را فشار دهید.
2 .برای انتخاب Barcode 2D دکمه MENU را مجدداً فشار دهید.
3 .برای وارد شدن به Barcode 2D دکمه را فشار دهید.
4 .برای انتخاب key Fi-Wi دکمه MENU را فشار دهید.
5 .برای مشاهده صفحه نمایش key Fi-Wi ،دکمه را فشار دهید.
بر روی دستگاه مجهز به سیستم عامل اندروید:
6 .بارکد (Barcode 2D (روی مودم را با استفاده از برنامه کاربردی
WiFi Mobile HUAWEI اسکن کنید. دستگاه اندروید شما به مودم متصل
خواهد شد.
Back
Wi-Fi key
Mobile app
Next OK
Back
Device Info
2D Barcode
WPS
Next OK
23
برقراری اتصال WPS
اگر دستگاه وایفای متصل به مودم از WPS پشتیبانی کند، رمز ورود شبکه بیسیم به طور خودکار
ایجاد شده و نیازی به وارد کردن دستی نیست.
تقسیمبندی گروهها برای کنفرانسهای تلفنی به ترتیب زیر است:
1 .WPS مودم را فعال کنید.
2 .روشن کردن مودم جهت اتصال
3 .دکمه را فشار دهید تا منو ظاهر شود، پایین بروید تا به WPS برسید
و سپس برای فعال ساختن WPS مودم دکمه را فشار دهید.
توجه:
برای اطلاعات دیگر، به دفترچه راهنمای کاربر مربوط به دستگاه وایفای مراجعه نمایید.
Back
Device Info
2D Barcode
WPS
Next OK
24
بازگرداندن به تنظیمات کارخانه
در صورت فراموش کردن نام کاربری، رمز عبور یا
شناسه SSID که خود مشخص کردهاید، میتوانید
تنظيمات صفحه مدیریت وب را به تنظیمات کارخانه
برگردانید.
برای این کار تنها لازم است دکمه Reset را فشار داده و
نگه دارید تا مودم مجدداً راهاندازی شود.