پیوندتان مبارک به زبان انگلیسی

Mubarak link پیوندتان مبارک

متن تبریک ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

مجموعه : اس ام اس تبریک و مناسبتی
متن تبریک ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

متن تبریک ازدواج به انگلیسی

تبریک ازدواج به دوست صمیمی و همکار بسیار مهم است و اگر شما می خواهید در روز عروسی دوست و همکاران تان به آنها تبریک ازدواج به انگلیسی بگویید در ادامه جدیدترین متن تبریک ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی و جملات زیبا و متن تبریک ازدواجتهیه و گردآوری شده است.

تبریک ازدواج به انگلیسی

متن تبریک ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

Dear groom, look at your amazing bride – she is just lighting up with joy. Now, sweet bride, look at your handsome groom – he can’t even express his feelings. Try to keep your faces that happy forever. Congratulations on your wedding!

داماد عزیز، به عروس خوشگلت نگاه کن. اون از خوشحالی در پوست خودش نمی گنجه و حالا عروس خانوم عزیز شما به داماد نگاه کنید – او حتی نمی‌تواند احساساتش را ابراز کند. سعی کن او را برای همیشه خوشحال نگه داری ! ازدواج تان مبارک

♣ تبریک ازدواج به زبان انگلیسی ♣

Being a member of a family is a great pleasure, but also a big responsibility. But I believe that you’ll cope with your new duties perfectly. Enjoy family harmony in full. Congratulations!

داشتن یک خانواده، لذت زیادی دارد، اما مسئولیت بزرگی هم هست. اما من معتقدم که شما می توانید بهترین خانواده دنیا را تشکیل دهید. جشن ازدواج تان را به شما همکار و دوست صمیمی تبریک می گویم

♣ تبریک ازدواج به زبان انگلیسی ♣

My dear friends, best wishes on your wedding!
You two were truly made for each other,
And for the rest of the world now you should not bother!

دوستان عزیزم، بهترین آرزوها را برای ازدواج شما دارم !

شما دوتا واقعا برای هم ساخته شدین

و حالا دیگر نباید لحظه ای از هم دور شوید

روز ازدواج تان مبارک باد

♣ تبریک ازدواج به زبان انگلیسی ♣

Dear newly weds, there are only a few truly meaningful events in people’s life and wedding is one of them. So I wish you to keep this beautiful day in your memories forever. Congratulations and good luck in family life!

عزیزانی که تازه ازدواج کرده اند باید بدانند که تنها چند تجربه مهم و معنی دار در زندگی همه ما وجود دارد و ازدواج و عروسی یکی از آنهاست. پس آرزو می کنم که این روز زیبا را در خاطرات خود نگه دارید و در زندگی خانوادگی تان موفق شوید

♣ تبریک ازدواج به زبان انگلیسی ♣

Wedding of yours is coming soon,
Wishing you a sweet honeymoon,
As well as a lovely wedding noon,
Be happy, we love you two!

به زودی عروسی توست
و به دنبال آن یک ماه عسل شیرین
برای بهترین زوج دنیا
شاد باشید، ما شما دو نفر را بسیار دوست داریم!

جملات تبریک ازدواج به انگلیسی با ترجمه فارسی

Marriage is incredible. It’s able to make people experience things they thought they would never experience and learn things they thought they would never know. Congratulations on your wedding and lots of love!

ازدواج تجربه ای باور نکردنی است. این تجربه به مردم را قادر می‌سازد چیزهایی را تجربه کنند که فکر می‌کنند هرگز تجربه نخواهند کرد و چیزهایی را یاد می‌گیرند که فکر می‌کنند هرگز نخواهند دانست. تبریک به ازدواج آسمانی تان پیوندتان مبارک باد

♣ تبریک ازدواج به زبان انگلیسی ♣

I wish for you two an amazing journey in your new road of life as husband and wife! Congratulations!

من آرزو می‌کنم که شما در مسیر جدید زندگی به عنوان زن و شوهر ، سفر فوق‌العاده‌ای داشته باشید ! ! تبریک میگم

♣ تبریک ازدواج به زبان انگلیسی ♣

Today is your wedding
Now you’re husband and wife,
So love, support and cherish
Each other all your life!

امروز روز ازدواج و عروسی شما است،

حالا شما زن و شوهر هستید،

پس عشق، حمایت و وفاداری را در تمام زندگی تان فراموش نکنید

تبریک گفتن ازدواج به انگلیسی

May joy, love and happiness be yours forever,
Because you, my dear friends, make a wonderful pair!

سعادت، عشق و صمیمیت برای شما باد،

شما دوستان عزیزم بهترین زوج جهان خواهید شد

متن تبریک ازدواج به انگلیسی

پیام تبریک ازدواج به انگلیسی

On this special occasion I want to wish you both a wonderful journey, you will fight, you will learn, you have many things to fight for, and many thing to learn from, you just have to wait for them, good luck!

اس ام اس های جدید تبریک سالگرد ازدواج ویژه عشاق

در این مناسبت خاص، می خواهم شما را به یک سفر شگفت انگیز امیدوار کنم، شما مبارزه خواهید کرد، یاد خواهید گرفت، شما چیزهای زیادی برای جنگیدن دارید، و چیزهای زیادی برای یادگیری از آن، فقط باید منتظر آن اتفاقات باشید، موفق باشید!